Skolpsykolog

Elisabeth Pettersson

Skolpsykologen arbetar främst med generella och proaktiva insatser på såväl organisatorisk som gruppnivå med hälsofrämjande och förebyggande insatser. Skolpsykologen arbetar också med insatser på individnivå för att stödja elevers kognitiva, sociala och emotionella utveckling mot utbildningens mål. 

 

Välkommen att kontakta skolpsykolog Elisabeth Pettersson

 

Uppdaterad: