Sång- och vokalgrupp

Du som väljer sång på Uppsala estetiska gymnasium får utveckla din soloröst, du får träna att framträda med piano och/eller band.

Du får sjunga i vokalgrupp och träna ditt ensemblemusicerande och musikaliska uttryck. Du får möjlighet att utveckla ditt sceniska uttryck genom att delta i skolans årliga musikal.

Övriga musikämnen du får på Uppsala estetiska: musikteori, bruksspel, undervisning i ytterligare ett instrument förutom sång, kör. Du kan också välja till musikproduktion och arrangering&komposition. Du får också delta i vår omfattande konsertverksamhet på scener som Uppsala Konsert & Kongress, Reginateatern, Nannaskolan och Grand med flera.

Utbildningen ger dig grundläggande behörighet för vidare högskolestudier och lägger grunden för fortsatta studier i estetiska, humanistiska, och samhällsvetenskapliga ämnen.


Uppdaterad: