Matematik 3B

I kursen kommer du lära dig mer om algebra och problemlösning och du kommer lära dig att använda både algebraiska och grafiska metoder för att lösa polynomekvationer av högre grad. I problemlösningen kommer vi arbeta med strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg och programmering.

Uppdaterad: