Samhällskunskap 3

I kursen kommer vi lära oss om globalisering och dess betydelse utifrån ett demokratiskt, ekonomiskt och politiskt perspektiv. Hur vetenskapliga begrepp och teorier används i samhällsdebatten är andra viktiga delar av kursen.

Uppdaterad: