Samhällskunskap 3

Kursen kommer att innehålla en introduktion till vetenskapsteori. Du kommer att lära dig om globalisering och dess betydelse utifrån ett demokratiskt, ekonomiskt och politiskt perspektiv. Hur vetenskapliga begrepp och teorier används i samhällsdebatten är andra viktiga delar av kursen.

Uppdaterad: