Musik

Älskar du att spela musik? Gillar du att uppträda inför publik? Då är vår högskoleförberedande musikinriktning det rätta valet för dig. Hos oss får du mycket musik på schemat.

Ansökningskod ESMUS-UEG
Nationellt Estetiskt program

 

Du som väljer inriktningen musik får en utbildning som genomsyras av musikskapande i olika former. Vi ger dig enskild undervisning i instrument och/eller sång. Du kan också välja profilen Digitalt musikskapande som ditt instrument – alltså att göra, producera och skapa din egen musik digitalt. Vidare kan du komplettera med det individuella valet Musikal med sång, dans och teater!

Instrument och sång

Du får spela/sjunga tillsammans med andra musiker i flera olika ensembleformer. Undervisningen sker i mindre grupper i ämnen som musikteori, ensemble, arrangering och komposition samt musikproduktion. Du får också delta i vår omfattande konsertverksamhet på scener som Uppsala Konsert & Kongress, Reginateatern, Nannaskolan och Stora Torget.

Musikämnen du kan fördjupa dig i är till exempel: Musikproduktion, Ensembleledning och Estetisk kommunikation genom vår årliga musikal. 

I jämförelse med andra skolor i regionen som utbildar i musik ger vi dig mest undervisningstid av alla i ämnet! Vi ger dig individuella lektioner minst 50 minuter varje vecka under hela din studietid – tiden fördelas på ditt 1:a och 2:a instrument/sång. Våra lärare är professionella yrkesmänniskor inom sina respektive områden.

Vår miljö är kreativ där vi har samarbeten och gemensamma projekt med en eller flera av skolans andra inriktningar, till exempel bild & form, film tv- & radioproduktion.


Efter gymnasiet

Utbildningen ger dig grundläggande behörighet för vidare högskolestudier och lägger grunden för fortsatta studier i estetiska, humanistiska, och samhällsvetenskapliga ämnen. Dessutom erbjuder vi många kurser så att du även kan få särskild behörighet om du vill studera vidare till exempelvis socionom, jurist, läkare, sjuksköterska med mera.

Du kan se fram emot en rolig och utvecklande tid som förbereder dig för en kreativ framtid. 

Vidare musik- och ljudstudier finner du bland annat hos Kungliga musikhögskolan Stockholm, Musikhögskolorna i Malmö, Göteborg, Piteå, Ingesund och Örebro. Vidare finns Mälardalens högskola, Universiteten i Uppsala, Kalmar & Växjö, Malmö, Göteborg och Lund. Även folkhögskolorna i landet erbjuder ett brett utbud av vidareutbildningar inom området. Våra elever söker sig gärna även utomlands efter gymnasiet och studerar vid skolor i andra delar av världen.

 
Blankett för
instrumentval


Info MusikFoto: DP Bild
Musiker Foto: Lars Homeyer
gitarrhals Foto: Jesper Eklund
Noter, piano, musiklärare Foto: Kjell Mattsson
Batterist Foto: Lars Homeyer
Uppdaterad: