Musik – instrument & sång

Gillar du att spela, sjunga eller producera musik? Då är vår högskoleförberedande musikinriktning det rätta valet för dig.


Ansökningskod ESMUS-UEG
Nationellt estetiskt program

Mycket mer musik!

Du som väljer inriktningen musik får en utbildning som genomsyras av musikskapande i olika former. Vi ger dig; enskild undervisning i instrument och/eller sång av professionella lärare, speciellt utbildade på sitt instrument. Du kan också ha Digitalt musikskapande som ditt instrument – alltså att göra, producera och skapa din egen musik digitalt.

Vidare kan du komplettera med det individuella valet Musikal med sång, dans och teater! Givetvis har vi ett stort utbud av även andra individuella valmöjligheter för dig; till exempel dans och teater.

 Musiker

Instrument, sång och ensemble

På Uppsala estetiska gymnasium får du förutom din egen undervisning spela i olika band, ensembler och möjlighet att vara med i musikalorkestern.

Som sångare får du både öva dig att vara solist och att sjunga tillsammans med andra i någon av våra vokalgrupper. Vi har en lång tradition av att arbeta med vokalgrupp i olika genrer och du kan se flera exempel på våra fina vokalgrupper här på musikens sida.

Undervisningen sker i mindre grupper i ämnen som musikteori, ensemble, arrangering och komposition samt musikproduktion. Du får också delta i vår omfattande konsertverksamhet på scener som Uppsala Konsert & Kongress, Reginateatern, Nannaskolan och Grand med flera.

Musikämnen du kan fördjupa dig i är till exempel: Musikproduktion, musikal och arrangering/komposition.

I jämförelse med andra skolor i regionen som utbildar inom musik ger vi dig mest undervisningstid av alla i ämnet. Vi ger dig individuella lektioner minst 50 minuter varje vecka under hela din studietid – tiden fördelas på ditt 1:a och 2:a instrument/sång.

Vår miljö är kreativ där vi har samarbeten och gemensamma projekt med en eller flera av skolans andra inriktningar, till exempel bild & form, film tv- & radioproduktion. Här knyter du kontakter för framtiden!

Färdighetsprov

Ett färdighetsprov för dig som valt Uppsala estetiska Musik – instrument eller sång – sker normalt sett under april/maj; med ett spel/sång-prov.

Skolan skickar ut en kallelse till sökande elever med musik som 1:a- eller 2:a-handsval. Spel/sångprovet poängsätts med upp till 100 poäng. Poängen läggs till meritpoängen.

Provet är också viktigt för att vi ska kunna planera gruppindelning, schema och lärarfördelning.

Läs mer om antagning och Färdighetsprov

Instrumentval

Fyll i formuläret för ditt instrumentval direkt när du söker till gymnasiet.

 


Efter gymnasiet
Utbildningen ger dig grundläggande behörighet för vidare högskolestudier och lägger grunden för fortsatta studier i estetiska, humanistiska, och samhällsvetenskapliga ämnen. Dessutom erbjuder vi många kurser så att du även kan få särskild behörighet om du vill studera vidare till exempelvis lärare, fysioterapeut, socionom, sjuksköterska med mera.

Du kan se fram emot en rolig och utvecklande tid som förbereder dig för en kreativ framtid. 

Vidare musik- och ljudstudier finner du bland annat hos Kungliga musikhögskolan Stockholm, Musikhögskolorna i Malmö, Göteborg, Piteå, Ingesund och Örebro. Vidare finns Mälardalens högskola, Universiteten i Uppsala, Kalmar & Växjö, Malmö, Göteborg och Lund. Även folkhögskolorna i landet erbjuder ett brett utbud av vidareutbildningar inom området. Våra elever söker sig gärna även utomlands efter gymnasiet och studerar vid skolor i andra delar av världen.

– Infoblad om Musik

Foto: DP Bild
gitarrhals Foto: Jesper Eklund
Noter, piano, musiklärare Foto: Kjell Mattsson
Batterist Foto: Lars Homeyer
Uppdaterad:

Andra sidor under: Musik – instrument & sång