Musik

Gillar du att spela, sjunga eller producera musik? Då är vår högskoleförberedande musikinriktning det rätta valet för dig.


Ansökningskod ESMUS-UEG
Nationellt Estetiskt program

 

Mycket mer musik!

Du som väljer inriktningen musik får en utbildning som genomsyras av musikskapande i olika former. Vi ger dig; enskild undervisning i instrument och/eller sång av professionella lärare, speciellt utbildade på sitt instrument. Du kan också ha Digitalt musikskapande som ditt instrument – alltså att göra, producera och skapa din egen musik digitalt.

Vidare kan du komplettera med det individuella valet Musikal med sång, dans och teater! Givetvis har vi ett stort utbud av även andra individuella valmöjligheter för dig.

 Musiker

Instrument och sång

Du får spela/sjunga tillsammans med andra musiker i flera olika ensembleformer. Undervisningen sker i mindre grupper i ämnen som musikteori, ensemble, arrangering och komposition samt musikproduktion. Du får också delta i vår omfattande konsertverksamhet på scener som Uppsala Konsert & Kongress, Reginateatern, Nannaskolan och Grand med flera.

Musikämnen du kan fördjupa dig i är till exempel: Musikproduktion, Ensembleledning och Estetisk kommunikation genom vår årliga musikal.

I jämförelse med andra skolor i regionen som utbildar inom musik ger vi dig mest undervisningstid av alla i ämnet. Vi ger dig individuella lektioner minst 50 minuter varje vecka under hela din studietid – tiden fördelas på ditt 1:a och 2:a instrument/sång.

Vår miljö är kreativ där vi har samarbeten och gemensamma projekt med en eller flera av skolans andra inriktningar, till exempel bild & form, film tv- & radioproduktion.

 

Inträdesprov
Inträdesprov för dig som valt Uppsala estetiska i omvalet 2021 sker i vecka 22; teoriprov på plats antingen måndag 31 juni klockan 10–11 – eller torsdag 3 juni kl 13.15. Två olika tider för att dela upp de sökande i mindre grupper.

Som spel/sångprov ska alla skicka in en film, senast torsdag 3 juni. 
Vi skickar kallelse i vecka 20/21 med din exakta tid och mer information!

Instrumentval
Fyll i och sänd in blanketten för ditt instrumentval direkt när du söker till gymnasiet, se pdf med informationen nedan.

 

Efter gymnasiet

Utbildningen ger dig grundläggande behörighet för vidare högskolestudier och lägger grunden för fortsatta studier i estetiska, humanistiska, och samhällsvetenskapliga ämnen. Dessutom erbjuder vi många kurser så att du även kan få särskild behörighet om du vill studera vidare till exempelvis lärare, fysioterapeut, socionom, sjuksköterska med mera.

Du kan se fram emot en rolig och utvecklande tid som förbereder dig för en kreativ framtid. 

Vidare musik- och ljudstudier finner du bland annat hos Kungliga musikhögskolan Stockholm, Musikhögskolorna i Malmö, Göteborg, Piteå, Ingesund och Örebro. Vidare finns Mälardalens högskola, Universiteten i Uppsala, Kalmar & Växjö, Malmö, Göteborg och Lund. Även folkhögskolorna i landet erbjuder ett brett utbud av vidareutbildningar inom området. Våra elever söker sig gärna även utomlands efter gymnasiet och studerar vid skolor i andra delar av världen.

– Blankett för instrumentval

– Exempel på antagningsprov; Gehör och Musiklära

– Infoblad om Musik

Foto: DP Bild
gitarrhals Foto: Jesper Eklund
Noter, piano, musiklärare Foto: Kjell Mattsson
Batterist Foto: Lars Homeyer
Uppdaterad:

Andra sidor under: Musik