Diktering

I macOS finns många bra hjälpmedel – som exempelvis Diktering.

Använda diktering till att skriva text i Pages på datorn pages.pngPlacera insättningspunkten där du vill börja diktera eller markera texten som du vill byta ut (du markerar platshållartext genom att klicka på den).

1. Välj i menyraden Redigera > Starta diktering.

Om du inte har använt diktering förut följer du anvisningarna om hur du ställer in diktering.

Tips: Om diktering redan är inställt kan du också starta diktering genom att trycka två gånger på funktionstangenten (fn) på tangentbordet.

2. Börja tala när mikrofonen visas.

Du kan lägga till interpunktion genom att säga tecknets namn (t.ex. komma eller apostrof).


3. Klicka på Klar under mikrofonen när du är klar.

Om du vill ändra kortkommandot för diktering eller byta språk, väljer du Apple-menyn   > Systeminställningar > Tangentbord > Diktering.

diktering.png

Om du vill veta mer om hur du använder diktering växlar du till Finder genom att klicka på Mac:ens skrivbord. Välj sedan Hjälp > macOS Hjälp (från Hjälp-menyn överst på skärmen) och sök efter ”diktering”.

Läs även om Talsyntes

Uppdaterad: