Ledighetsansökan

Rektor/programrektor får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. Rektor/programrektor beviljar ledighet upp till max tio dagar per läsår.

Elev som beviljats ledighet ansvarar själv för att inhämta information om undervisningen som getts under elevens ledighet.

Ansökan ska lämnas till rektor minst 7 dagar innan ledigheten börjar.

 

pdf-Crystal_Clear_mimetype_pdf.png

Uppdaterad: