Engelska 7

I Engelska 7 får du lära dig att kommunicera muntligt och skriftligt i olika sammanhang, t ex i debatter, fördjupande reportage och föreläsningar. Det kan vara berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande, redogörande och utredande tal och texter och även via film och andra medier. Du får fördjupa dig i olika ämnesområden, även av mer vetenskaplig karaktär, med anknytning till din utbildning, valt fördjupningsområde, samhällsfrågor och arbetsliv; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; kulturyttringar i samtiden och historien, t ex litterära epoker.

Uppdaterad: