Engelska 7

I Engelska 7 får du lära dig att kommunicera muntligt och skriftligt i olika sammanhang, t ex i debatter och fördjupade reportage. Du kan arbeta med berättande, diskuterande, argumenterande och utredande tal och texter, och även använda film och andra medier. Du får fördjupa dig i olika ämnesområden som samhällsfrågor och arbetsliv, litterära epoker, tankar, åsikter, idéer och kulturyttringar i samtiden och historien.

Uppdaterad: