Färdighetsprov till inriktningen Speldesign

Färdighetsprov | Musik | Serieteckning & illustration | Speldesign

Använd dig av upp till två A4-sidor, och håll gärna din text inom 500 till 1.000 ord.

Skicka in ditt material till estetiskaspeldesign@uppsala.se, helst som .pdf om det är möjligt.

Skicka in materialet till skolan senast under vecka 15 i april.Välj en uppgift av följande tre alternativ.

Alternativ 1

Utveckla en grundläggande idé för ett spel, inklusive tema, målgrupp och spelmekanik.

  1. Välj tema och identifiera målgrupp
  2. Beskriv en huvudperson och hinder/fiender
  3. Beskriv spelmekaniken 

 

Alternativ 2

Designa en huvudperson till ett påhittat spel och några viktiga fiender eller hinder. 

  1. Skapa en digital bild av denna huvudperson och gör en kortare beskrivning av denna person.  
  2. Vem är denna huvudperson?
  3. Vad är det som driver personen?

 

Alternativ 3

Föreslå intressanta funktioner för att göra om ett befintligt spel. 

a. Ta ett befintligt spel och skapa något nytt element till detta. Beskriv din nya idé och beskriv varför detta skulle göra spelet bättre/mer engagerande.

  1. Ett nytt spelmoment?
  2. En ny bana?
  3. Ett nytt sätt att spela på?

b. Gör gärna en skiss eller 3D-modell som visar hur du tänker att detta tillkommande spelelement skulle se ut.

 


Har du frågor gällande färdighetsprovet skicka dessa till estetiskaspeldesign@uppsala.se

 

Uppdaterad: