SYV-information

För dig som är Studie- och yrkesvägledare. Aktuell information inför kommande läsår.

Vid frågor, kontakta studie- och yrkesvägledare Linda Hildorsson, linda.hildorsson@uppsala.se eller 0761-44 48 67.

Uppdaterad: