Skrivande

Här kommer du att få jobba med skriftlig framställning av olika slags texter, med fokus på informerande, berättande och argumenterande journalistiska texter och skönlitterära texter. Vi kommer även arbeta med hur man ger konstruktiv textkritik och arbetar med sina egna och andras texter för att förbättra sitt skrivande och öka sin språkliga medvetenhet.

Uppdaterad: