Olycksfallsförsäkring

Försäkring och skadeanmälan

Barn och ungdomar som deltar i kommunal verksamhet är olycksfallsförsäkrade genom kommunen. 

Information om vad försäkringen täcker och om hur du anmäler ett försäkringsärende.

Uppdaterad: