Dansgestaltning 1

För dig som gått kursen Dansorientering. I denna kurs får du dansa jazz och modernt men också använda dansimprovisation som uttryck samt skapa egna dansfraser och kombinationer. I kursen ingår det att ta ansvar för både det egna och gemensamma arbetet i gestaltnings- processen. Dansgestaltning 1 kommer att undervisas tillsammans med Dansorientering.

Uppdaterad: