Färdighetsprov till inriktningen Serieteckning & illustration

Färdighetsprov | Musik | Serieteckning & illustration | Speldesign

Maila in dina inscannade/fotograferade bilder och digitala filer senast vecka 15 i april. Skicka in ditt material till estetiskaserieteckning@uppsala.se, helst som .pdf om det är möjligt.

Färdighetsproverna ska vara märkta med namn och personnummer.

 

Färdighetsprovet består av två uppgifter.


Uppgift 1: Skapa ett stilleben som berättar om dig

Välj tre föremål som har en speciell betydelse för dig. Placera föremålen tillsammans och teckna av dem i ett stilleben. Teckningen ska vara välgjord, inte skissartad. Sträva efter tredimensionalitet i det du skapar. Skriv en kort beskrivande text om varför du valt de föremål som du gjort.

Teknik Blyerts

 

Uppgift 2: Karaktärsdesign

Skapa en karaktär i valfri stil. Låt din karaktär berätta något om dig själv. Lägg in ett ord eller en mening – i exempelvis en pratbubbla eller en text under bilden.

Teknik Valfri

 


Vid frågor kring färdighetsprovet skicka dessa till  estetiskaserieteckning@uppsala.se

 

Uppdaterad: