Matematik 4

Inom områdena aritmetik, algebra och geometri kommer vi studera metoder för beräkningar med komplexa tal. Vi kommer även arbeta med egenskaper hos trigonometriska funktioner, logaritmfunktioner och sammansatta funktioner. Inom problemlösningen kommer vi arbeta med att lära oss strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer.

Uppdaterad: