Fotografisk bild

Du kan till årskurs 2 och 3 även välja vårt individuella val Fotografisk bild 1. Här några exempel på arbeten från Bild & form-eleverna som precis som Film tv & radio även läser kursen inom sitt vanliga kursinnehåll. I Fotografisk bild 1 får du utveckla dina kunskaper i fotografisk bildkommunikation samt färdigheter i att kommunicera med fotografiska bilder. Detta innebär att du får syssla med idéutveckling, komposition, ljussättning, kamerateknik, färghantering, bildbehandling och utskrift. I kursen diskuteras också hur den fotografiska bilden används i olika sammanhang och för olika syften samt frågeställningar om upphovsrätt och etik.

Uppdaterad: