Retorik

Retorik betyder konsten att övertyga, ofta med fokus på muntlig framställning. I den här kursen får du hålla många olika sorters tal, men vi analyserar också flera kända tal för att se hur vi bättre ska kunna övertyga. Kursen berör också demokrati- och yttrandefrihetsfrågor.

Uppdaterad: