Musik – Huvudinstrument

Du som i ditt gymnasieval söker till Musik vid Uppsala estetiska gymnasium behöver även fylla i den här blanketten.

Sökande musikelever – Instrument eller Sång – kallas till ett spel- eller sångprov under april. Detta spel- eller sångprov kan öka dina möjligheter att bli antagen vid musikinriktningen vid Uppsala estetiska. Mer information om själva tillfället skickas under våren som brev till bostadsadressen.

Du som söker till Digitalt musikskapande & musikproduktion kommer bli kallad till en gemensam träff med lärarna vid inriktningen.

Val av huvudinstrument/sång/digitalt musikskapande

Huvudinstrumentval (obligatoriskt) Som mitt huvudinstrument önskar jag ett av nedanstående alternativ
Ytterligare information
Instrument som huvudinstrument
Biinstrumentval Som biinstrument/andrainstrument väljer jag (här kan du välja Instrument eller Sång, men ej Digitalt musikskapande som du måste ta som ditt huvudinstrument). Ditt biinstrument behöver inte vara ett instrument du har hållit på med tidigare. Det kan alltså vara ett nybörjarinstrument/sång.
Ytterligare information kring val av instrument som biinstrument
Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Uppdaterad: