3d-grafik vid Speldesign Foto: Lars Homeyer

Skolsköterska

Lillis

Kristina Lillis Danielsson
018-727 98 15, 0767-61 85 61

epost
Skolgatan 53, 753 32 Uppsala


Måndag, onsdag & fredag; Fyris
Tisdag & torsdag; Bredablick

Skolsköterskan försöker i möjligaste mån ha tid avsatt för öppen mottagning, dvs mottagning för besök som inte är förbokade. Tiden kan variera från dag till dag och anslås på skolsköterskans dörr.

Elevhälsans medicinska enhet på skolan består av skolsköterska och skolläkare. De lagar och förordningar som styr all hälso- och sjukvårdpersonal gäller även skolläkare och skolsköterska, vilket innefattar till exempel tystnadsplikt.

Du som vårdnadshavare ansvarar för att informera skolpersonalen om ditt barns hälsotillstånd.


Elevens behov är utgångspunkten för vårt arbete. Målet är att främja hälsa och bidra till att alla elever i skolan ska ha samma förutsättningar att nå sina mål.

Skolsköterskan erbjuder alla elever ett hälsobesök någon gång under det första läsåret vid skolan. Eftersom det är många elever som är nya på skolan kan det dröja en bit in på vårterminen innan jag hunnit träffa alla. Kontakta mig därför gärna på telefon eller via mail om det finns information som du upplever är värdefull att jag känner till direkt vid höstterminens början. Det kan gälla exempelvis ADHD, astma, diabetes eller epilepsi. Det kan gälla regelbunden medicinering eller annan viktig information.

Har du frågor till mig är du naturligtvis också välkommen att höra av dig.

Skolsköterskans huvudsakliga arbetsuppgifter består av hälsobesök/mottagningsverksamhet/inklusive enklare sjukvårdande uppgifter – och vid behov även vaccinationer i skolan.

Elever i åk 1
Skolsköterskan kommer efter överenskommelse med respektive lärare ut i klasserna och presenterar sig och sin verksamhet. Detta görs under någon av de första veckorna på höstterminen.

Alla elever erbjuds ett hälsosamtal hos skolsköterskan någon gång under åk 1. Samtalet tar i i regel ca 30-40 minuter. Samtalet fokuserar på elevens kroppsliga och mentala hälsa samt skol- och fritidssituationen. Vid samma tillfälle ges också information om sex och samlevnad med fokus på skydd mot könssjukdomar och oönskade graviditeter.

Skolläkare Magnus Kjelsson
Mottagning sker endast några gånger per termin angående skolrelaterade frågor.Välkommen att kontakta mig!

Uppdaterad: