Idrott och hälsa 2

I Kursen Idrott och hälsa 2 får du fördjupa din förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter. Du får prova på att genomföra och anpassa utevistelser utifrån olika förhållanden och miljöer. Du får fördjupade kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig förmåga och hälsa.

Uppdaterad: