Idrott och hälsa 2

Kursen idrott och hälsa 2 är för dig som gillar idrott. Här fortsätter vi med att utveckla och träna den allmänna rörelseförmågan i olika sporter och aktiviteter. I kursen kommer även aktiviteter utanför skolans område göras. Här kan det vara utevistelser i form av vandring, det kan vara inneaktiviteter som exempelvis klättring. Vi tar även upp teoretiska kunskaper om exempelvis doping, skador och kroppsideal.

Uppdaterad: