Talsyntes

i macOS finns många bra hjälpfunktioner – som exempelvis Talsyntes.

finder.pngHöra datorn läsa upp dokument
Datorn kan läsa upp dokument, webbsidor, meddelanden och annat i många appar.

Gör något av följande i en app på datorn:

Läs upp ett helt dokument
Välj menyn Redigera > Tal > Börja tala


Läs upp en del av ett långt dokument
Markera den text i dokumentet som du vill höra och välj Redigera > Tal > Börja tala.

Finns även som popup-menyval om du högerklickar på en markerad text (håll två fingar på styrplattan och klicka) Tal > Börja tala.


Avbryt uppläsningen: Välj menyn Redigera > Talsyntes > Sluta tala.

 

Läs även om Diktering

Uppdaterad: