Boende

Uppsala Gymnasieboendes huvudsyfte är att ge gymnasieelever från andra kommuner som studerar vid gymnasieskolor i Uppsala tillsyn och boende under studietiden.

Sedan 1994 driver Uppsala Gymnasieboende AB boendeverksamhet i Uppsala. Företaget är privatägt och verksamheten sker i entreprenadform på uppdrag av Uppsala kommun.

http://www.uppsalagymnasieboende.se

Uppdaterad: