Fotografisk bild 2

I Fotografisk bild 2 fördjupar du dina kunskaper i fotografisk bildkommunikation samt färdigheter i att kommunicera med fotografiska bilder för olika sammanhang och syften. Detta innebär att du fördjupar ditt arbete inom idéutveckling, komposition, ljussättning, kamerateknik, färghantering, bildbehandling och utskrift. Det gör du genom olika uppgifter och projekt där du får möjlighet att undersöka ditt personliga uttryck. I kursen ingår också analys av egna och andras bilder.

Uppdaterad: