Estetisk kommunikation 2 – Musikal

Musikalkurs: Kursen skall ge fördjupade kunskaper i genomförandet av ett sceniskt musikprojekt från idé till färdig föreställning. Kursen skall även ge en realistisk bild av ett professionellt ensemblearbete. Ett mål för kursen är också att utveckla kreativitet och fantasi samt förmåga till självständigt arbete i ett projekt.

OBS! Undervisning endast fredag eftermiddag/ikväll. Kan innebära repetition kvällar, helger och lov, framför allt inför premiär.

Uppdaterad: