Resa till och från skolan – Skolkort

Om du uppfyller avståndskravet på längre än sex kilometer till skolan från din folkbokföringsadress behöver du inte ansöka om elevresa. Du får ett skolkort med posten innan skolan startar. Skolkortet gäller för resor till och från skolan under skoldagar.

All information finns på Uppsala kommuns sida med information kring gymnasiestudier.

Uppsala kommun – resa till och från skolan

Uppdaterad: