Färdighetsprov

Vid antagning till våra två särskilda varianter Speldesign och Serieteckning & illustration samt till inriktningen Musik ska den sökande genomföra ett färdighetsprov. Resultatet från detta färdighetsprov omsätts till poäng som läggs till det meritvärde du har från slutbetyget i årskurs 9.

Färdighetsprov | Musik | Serieteckning & illustration | Speldesign

 

Musik

När du söker till musikinriktningen behöver du välja två instrument och genomföra ett färdighetsprov.
Färdighetsprov

 

Serieteckning & illustration

Färdighetsprovet till en särskild variant ska säkerställa att den sökande har de färdigheter som krävs för att klara utbildningen. Du får en bilduppgift som ska lämnas in till skolan. Håller uppgiften tillräckligt hög kvalitet så får du 50 extra meritpoäng i gymnasievalet.
Färdighetsprov

Speldesign

Färdighetsprovet till en särskild variant ska säkerställa att den sökande har de färdigheter som krävs för att klara utbildningen. Du får i uppgift att utveckla en spelidé, designa några karaktärer eller förbättra ett befintligt spel. Håller din inlämnade uppgift en tillräckligt hög kvalitet så får du 50 extra meritpoäng i gymnasievalet.
Färdighetsprov

 

Uppdaterad: