Färdighetsprov och instrumentval till inriktningen Musik

Färdighetsprov | Musik | Serieteckning & illustration | Speldesign

 

Formulär för instrumentval

I gymnasievalet ska du, förutom att klicka i estetiskt program med musikinriktning, även fylla i en valblankett för huvudinstrument och biinstrument. Du kan välja bland olika instrument, sång samt digitalt musikskapande.

Formulär för instrumentval  Det finns även en länk från Dexter, där du gör ditt gymnasieval – den går till samma formulär.

De instrument du väljer i gymnasievalet ligger till grund för hur vi bemannar skolan med musiklärare kommande läsår. Möjligheten att byta instrument efter antagningen är mycket begränsad.

 

Färdighetsprov

Du som söker musikinriktning kommer även att kallas till en audition där din spelning eller sång poängsätts med 0, 50 eller 100 poäng som läggs till ditt meritvärde.

Skolan skickar kallelse under april/maj med exakt tid och mer information till alla som sökt musik vid Uppsala estetiska i första och andra hand.

Elever som söker till Digitalt musikskapande & musikproduktion kommer att kallas till en träff med lärarna.

Vid frågor, kontakta eva.berglund@skola.uppsala.se

Uppdaterad: