Musik

Genom att välja kursen Musik får du möjligheter att träna dig på att spela instrument och sjunga tillsammans med andra. Musiken kan antingen spelas efter noter eller på gehör, båda sidorna av ditt musicerande skall tränas upp genom kursen. I kursen ingår också att använda sig av musikteknisk utrustning samt kunskaper om musikaliska begrepp och stildrag från olika kulturområden och epoker.

Uppdaterad: