Kontakt

Skolgatan 53, 753 32 Uppsala

Här finns vår karaktärsundervisning inom de estetiska ämnena och de gymnasiegemensamma ämnena. Lunchen intar vi på Ellen Fries gymnasium.

Du når oss på telefon via 018-727 98 10, Ellen Fries gymnasium – som är Uppsala estetiskas organisatoriska rektorsenhet.

Uppdaterad: