Kontakt

Skolgatan 53, Uppsala

Skolans besöksadress är Skolgatan 53.

Du når oss på telefon via 018-727 98 10, Ellen Fries gymnasium – som är Uppsala estetiskas organisatoriska rektorsenhet.

 

Besöksadress
Uppsala estetiska gymnasium
Skolgatan 53
753 32 Uppsala

Postadress
Uppsala kommun
Uppsala estetiska gymnasium
753 75 Uppsala