Kontakt

Skolgatan 53, Uppsala

Skolans besöksadress är Skolgatan 53 för karaktärsundervisning inom Bild & form, Film TV & Radio, Serieteckning & illustration – samt delar av Musik (bland annat gitarr, slagverk, musikproduktion).

Under 2022/2023 finns vår karaktärsundervisning inom Speldesign i en egen flygel vid Ellen Fries-gymnasium

Vidare finner vi delar av Musikundervisningen och de gymnasiegemensamma ämnena i Magdeburg-huset på gården vid Ellen Fries-gymnasium, Västra Strandgatan 11.

Lunchen intar vi också på Ellen Fries gymnasium.

Du når oss på telefon via 018-727 98 10, Ellen Fries gymnasium – som är Uppsala estetiskas organisatoriska rektorsenhet.

Besöksadress
Uppsala estetiska gymnasium
Skolgatan 53
753 32 Uppsala

samt Västra Strandgatan 11

Postadress
Uppsala kommun
Uppsala estetiska gymnasium
753 75 Uppsala