Rätten och samhället

Rätten och samhället är en juridikkurs som fokuserar på hur vårt samhälles lagstiftning fungerar och är utformad. Vi tittar närmare på Sveriges statsskick, våra rättigheter gentemot staten, internationell rätt, brott och straff och hur rättegångar går till och hur sambandet ser ut mellan etik/moral och våra lagar. 

Uppdaterad: