Animation

Gymnasiearbete Ser18

Smygtitt på John, Källa, Ellinore och Simon:s gymnasiearbete vintern 20/21.

Mathilda Berglund, Bloodypink

Ser14

Amanda på YT

Johan Fallberg

SER14. Vidareutbildad vid Uppsala Universitet Campus Gotland – bachelor's degree in Game Design and Graphics.
Uppdaterad: