Matematik 3C

I den här kursen går vi vidare och lär oss mer om aritmetik, algebra och geometri, samband och förändring samt problemlösning.

Uppdaterad: