Matematik 2B

I den här kursen kommer du att lära dig mer om taluppfattning, aritmetik och algebra, problemlösning, geometri, samband och förändring, sannolikhet och statistik.

Uppdaterad: