Formgivning 1 – Keramik

För årskurs 2 och 3 kan du välja till Formgivning 1 – Keramik som ditt individuella val. Här är några exempel på verk från kursen som gick under våren 2020. Några av verken är från momentet efter bränning, målade – och sen även glacerade. Undervisningen ska ge dig möjlighet att utveckla färdigheter i formgivningsprocessen från idé till färdig produkt. Den ska också ge dig möjlighet att arbeta både traditionellt och experimentera med materialet. Undervisningen ska ge dig möjlighet att utveckla en öppenhet för att ta in och prova nya vägar. Den ska även leda till att du utvecklar färdigheter i att arbeta projektinriktat och problemorienterat. Formgivning har undervisning endast fredag eftermiddag/kväll.

Uppdaterad: