Sjukanmälan

Varje skoldag du är sjuk ska detta anmälas innan 10:00 till 0515-666 701.

Frånvaroanmälan via talsvar

Elever eller vårdnadshavare ringer kommunens telefonnummer för registrering av anmäld frånvaro via talsvar.

0515-666 701


En röst talar om att du kommit till Skola24 för Uppsala kommun och att du ska knappa in elevens personnummer - 10 siffror. Till exempel 010101-2345.

Vill du anmäla frånvaro för nästa skoldag kan du göra det från klockan 12.00. Du måste anmäla frånvaro för varje dag som eleven är borta.

 

Elever och vårdnadshavare kan också göra sjukanmälan i Skola24.

Uppdaterad: