Elevhälsan finns för dig

I vårt elevhälsoteam ingår kuratorer, skolsköterska och specialpedagog.

Elevhälsan samarbetar med programrektorer och studie- och yrkesvägledare kring allt som rör dig och dina studier under dina gymnasieår.

Vid elevhälsan finner du bland annat studiecoach, kurator, skolsköterska, skolpsykolog, specialpedagog och studierektor. Vi finns för dig som är elev. När du behöver stöd i någon form kan du vända dig till oss. Vår dörr står alltid öppen.

hbtq-flagga

 

Uppsala kommuns elevhälsa är hbtq-diplomerad. Mer information om vad hbtq-diplomeringen innebär finner du på www.uppsala.se/hbtq.