Digitalt musikskapande

Du kan läsa Musikproduktion 1 – Digitalt musikskapande som ditt individuella val till åk2 och 3. Kan du inte få nog av att skapa musik digitalt så har vi även det som ett helt eget instrumentval vid vår musikinriktning – redan från årskurs 1!

I kursen Musikproduktion 1 får du lära dig grundläggande bearbetning av ljud med analog och digital teknik med tyngdpunkt på EDM (electronic dance music) samt annan elektronisk musik-produktion. Du får lära dig grundläggande ljudlära och musiklära. Grundläggande teknik med ljud-redigeringsprogram. Använda olika medier för spridning av musikaliska produktioner. Koppling och styrning av ljudutrustning vid inspelningar och scenframföranden. Grundläggande ljuddesign och teknik vid livemusik. Planering och genomförande av ett musikaliskt produktionsprojekt i samarbete med andra. Övrigt innehåll i kursen är lagar och regler som gäller konstnärliga produktioner, till exempel upphovsrätt.

elever vid ljudmixning, digitalt musikskapande Foto: Jesper Eklund
Foto: Jesper Eklund

LKN, Elliot

Yohane, Johan

Atlanten music

Waveslayer

Uppdaterad: