Entrepenörskap

I Entreprenörskapskursen lär du dig om företagande. Hur du utvecklar en idé och planerar och organiserar ett projekt eller fiktivt företag. Du lär dig om grupprocesser, marknadsföring och ekonomisk planering. Eleverna ska utveckla förmåga att arbeta målinriktat, lösa problem och samarbeta. Syftet med kursen är att få en ökad förståelse för vad det kan innebära att driva ett eget företag.

Uppdaterad: