Lämna synpunkter eller klagomål

Har du synpunkter eller klagomål på en gymnasieskola eller utbildning ska du i första hand vända dig direkt till den chef eller rektor som är ansvarig för verksamheten.

Lämna synpunkt

Du kan också vända dig till Skolinspektionen.
Läs om synpunkter och klagomål på skolinspektionen.se

Uppdaterad: