Naturkunskap 2

I kursen Naturkunskap 2 får du kunskaper om universums utveckling, materians uppbyggnad evolutionens mekanismer och organismers utveckling. Hur livets villkor och ekologi kan studeras på olika nivåer. Du får studera människokroppens organ och organsystem, deras uppbyggnad, funktion, evolutionära utveckling och växelverkan med omgivningen. Industriella processer, teknikutveckling och miljöperspektiv som rör framställning av moderna material, livsmedel och andra produkter

Uppdaterad: