detaljbild bildbehandling Foto: Lars Homeyer

Specialpedagog

Staffan
Staffan Lejdhamre
Specialpedagog
Monica
Linnea Holmberg
Specialpedagog

Som specialpedagog ligger mitt fokus främst på det förebyggande arbetet. En stor del av min tid finns jag tillhands i klassrummet för att hjälpa såväl lärare som elever.

I det förebyggande arbetet ingår att identifiera, analysera och medverka till att undanröja hinder för och orsaker till svårigheter i elevernas lärmiljö. Målet är att främja ett inkluderande arbetssätt.

Jag utför pedagogiska kartläggningar och utredningar för att åskådliggöra vilka behov som efterfrågas av enskilda elever och elevgrupper. En viss del av min tid tar jag även emot elever för en till en undervisning.

Jag arbetar också med skolutvecklingsfrågor vilket innefattar att vara uppdaterad inom ny specialpedagogisk forskning. Förståelse för hur olika funktionsnedsättningar fungerar påverkar lärprocessen. Att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda samt kunna leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla elever i verksamheten.

Välkommen att kontakta mig!

Staffan, specialpedagog

pdf-ikon

Uppdaterad: