Geografi 1

I geografikursen kommer vi studera människans användning och omvandling av naturlandskapet och utveckling av olika kulturlandskap över tid. Vi kommer att lära oss om hur vi använder de naturresurser vi har och vilka är drivkrafterna och konsekvenserna av globaliseringen. Jordens klimat samt klimatets variation och föränderlighet över olika tidsperspektiv är andra viktiga delar av kursen. 

Uppdaterad: