Klimatatguidade maträtter

Från och med 15 oktober märker Måltidsservice på gymnasiemenyerna ut hur mycket koldioxidutsläpp måltiden ger. Det är ett steg för att nå våra mål i att minska andelen växthusgasutsläpp.

Måltidsservice jobbar hårt med att servera hållbara måltider, bland annat genom att ha en hög andel ekologiska livsmedel, MSC-märkt fisk, flera lokala leverantörer och endast svensk kyckling. Nu har vi även börjat mäta matens klimatpåverkan och märka ut detta på våra menyer, så att du som gäst också kan göra aktiva val för klimatet. Vi utgår från världs­ naturfondens koncept ”One planet plate”, som har tagit fram en så kallad klimatbudget för mat. Konceptet guidar dig till hållbara måltider. Klimatbudgeten visar hur mycket klimat­ påverkan våra måltider kan ha för att vi ska kunna nå Parisavtalets mål om maximalt 1,5 graders global uppvärmning. Budgeten är 11 kg koldioxidekvivalenter (CO2e) per person och vecka. För en lunch eller middag blir det i snitt 0,5 kg CO2e per måltid.

Läs mer

13 november 2020