Ledarskap och organisation

Kursen Ledarskap och organisation är tvärvetenskaplig. Den består av ämnena psykologi, sociologi, företagsekonomi och pedagogik. Kursen tar upp vad ledarskap är, hur ledarskapet har utvecklats i takt med samhällets förändring, vad som kännetecknar olika slags organisationer och hur man kan förstå dem. Kursen tar även upp grupprocesser och kommunikation. Vi arbetar med praktisk tillämpning av teorier och diskuterar dilemman som kan uppstå hos ledare och i organisationer. Du kommer själv få organisera och leda ett projekt under kursen.

Uppdaterad: