Skolavslutning åk 1 & 2

9 juni

Terminsavslutning för åk 1 och 2 sker tisdag den 9 juni 2020.