Skolstart åk1

Välkommen till Uppsala estetiska gymnasium

Äntligen är det dags att börja gymnasiet och vi vill göra din gymnasietid till en lärorik och intressant period av ditt liv. Du kommer att utvecklas kunskapsmässigt och lära känna andra människor som delar samma intresse som du. Kanske knyter ni band som håller hela livet.

Allt startar med ett upprop tisdagen 16 augusti klockan 9.00

Ett av estetiskas skolhus ska renoveras under kommande läsår så vi lånar under detta år klassrum på Ellen Fries gymnasium. Därför kommer uppropsdagen att starta på olika ställen beroende på vilken inriktning du är antagen till.

Bild & formgivning
Serieteckning & illustration
Film TV & Radio
( Estetik och media)
Plats för uppropet: Uppsala estetiska gymnasium, Skolgatan 53. Samling på skolgården, personal tar emot klassvis.

Musik
Speldesign
Plats för uppropet: Ellen Fries gymnasium, Västra Strandgatan 11. Samling på Skolgården.

 

Med vänlig hälsning
Thorbjörn Kättström
Programrektor

22 juni 2022