Examensutställning Serieteckning & illustration SER19

Examensutställning av och med Serieteckning & illustration SER19. Tema: Tid. Musik av White Soot, Emanuel Burwick, ESM18. Ansvarig lärare Maria Lindberg.

20 maj 2022