3/12 Elever ska stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Elever på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan måste stanna hemma från skolan när någon i hemmet är smittad med covid-19. Det gäller även om ungdomen själv är friskt och saknar symtom.

Det framgår av de nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Denna information som PDF (PDF, 82 KB)

Tidigare gällde dessa rekommendationer för elever på gymnasieskolan men nu gäller alltså även detta för elever på gymnasiesärskolan.

Det betyder att eleverna inte ska komma till skolan så länge någon i hemmet där ungdomen bor har bekräftad covid-19.

Anmäl frånvaro som vanligt

Frånvaro ska anmälas som vanligt enligt de rutiner som finns på skolan. Skolan kommer så långt det är möjligt ge elever hemuppgifter eller på annat sätt se till att elever inte hamnar efter i sitt skolarbete.

Följ råden från vården

När du får ditt provsvar som visar att du har covid-19 får du information från vården om vilka regler som gäller för dig och din familj. För frågor om provtagning och regler för familjekarantän kontakta: 1177.se/Uppsala-lan

Ansträngt läge

Våra gymnasieskolor har på grund av pandemin ett ansträngt läge. Alla medarbetare gör sitt yttersta för att ge eleverna en god undervisning.

Nyhet på Folkhälsomyndighetens webbplats - Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Information på 1177
På 1177.se finns information om covid-19 på många olika språk.

Nationell telefonlinje om covid-19 på olika språk

Ring telefonnummer 08-123 680 00 för att få svar på aktuella frågor om covid-19. Det är en nationell telefonlinje dit du kan ringa för att få svar på allmänna frågor om coronaviruset covid-19 på olika språk. Linjen är öppen vardagar klockan 09.00 till 15.00. Om du ringer när linjen inte är öppen kan du lämna ett meddelande för att bli uppringd.

Telefonlinjen bemannas av hälsokommunikatörer och hälsoinformatörer som talar engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, serbiska och spanska.

Smittspårning av covid-19

Om det har konstaterats ett fall av covid-19 på en skola ska det ske en smittspårning. Smittspårning av covid-19 innebär att kartlägga smittkedjor mellan personer. Syftet med smittspårning är att snabbt bryta smittkedjor och därmed begränsa smittspridning.

Smittspårningen kan innebära

Personer som riskerar att ha utsatts för smitta av en person med konstaterad covid-19-infektion – till vilka kan smittan ha förts vidare?

Smittkälla – vem eller vilka kan personen ha smittats av och vilka andra kan ha smittats av samma källa?

Smittväg – hur och var har personen blivit smittad?
Den elev som har konstaterad covid-19 meddelar detta till mentor eller programrektor på skolan via mejl eller telefon. Därefter görs en smittspårning på skolan.

Snart är det jullov – ställ in, ställ om

Även om eleverna sitter i samma klassrum i skolan och äter ihop i matsalen ska de undvika att ses i större grupper på fritiden, inga klassfester eller klassmys. Dessa tillfällen är en källa till smittspridning som vi måste undvika av hänsyn till nära och kära, av hänsyn till alla riskgrupper i samhället, av hänsyn till personalen i vården och för att vi ska kunna fortsätta ha skolan öppen.

Kom ihåg att eleverna ska

Stanna hemma om de har symtom. Boka tid för test och meddela skolan om de testat positivt. Stanna hemma även om det är examination.

Håll avstånd (undvik närkontakt och även ”vanliga” kramar)

Tvätta händerna – länge, ofta och noga.

Vi måste alla ställa in, ställa om och ställa upp. Det är inte upp till någon annan att lösa detta. De val du gör idag kan påverka både din egen och andras framtid. De val du gör idag kan både rädda liv och göra att du snabbare kan återgå till ditt normala liv.

3 december 2020