4/12 Distansundervisning från 7 december

För att minska smittspridningen av covid-19 i samhället har Folkhälsomyndigheten den 3 december 2020, beslutat om att alla gymnasieskolor i landet ska ha fjärr- eller distansundervisning. Detta gäller från 7 december till och med höstterminens slut.

Denna information som PDF (PDF, 125 KB)

Gymnasieskolan har haft fjärr- eller distansundervisning på alla gymnasieskolor under våren. Det var tufft men vi lyckades genomföra det på ett bra sätt. Den här gången gäller det två veckor fram till jullovet. Vi vet att det innebär en hel del utmaningar, både för elever och lärare. Men om vi hjälps åt tillsammans så löser vi det här på bästa sätt. Och bidrar till en minska smittspridning och förhoppningsvis en friskare vårtermin.

Undervisning varje dag
Undervisningen pågår varje dag. Det innebär att varje elev har ett eget ansvar att delta på lektioner enligt schema och att genomföra sina studier.

Elever som är ute på praktik får slutföra sin praktik (APL) om inte arbetsplatsen beslutar annat.


Prov och examinationer
Nationella prov och examinationer får genomföras för elever som är friska och inte har symptom. Elever som är sjuka och har symptom erbjuds andra tillfällen att visa sina kunskaper.

Uppsalas undantag från distansundervisning
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att skolorna gör undantag för elever på introduktionsprogram och annan undervisning där distansundervisning fungerar dåligt.

Här följer en presentation av de program som fortsätter sin undervisning i skolans lokaler
• Celsiusskolan: Språkintroduktion. (Obs! Specialidrott ställs in.)
• Ellen Fries gymnasium: Elever på introduktionsprogram.
• Fyrisskolan: Språkintroduktion och praktiska moment på teknikprogrammet
och T4.
• Katedralskolan: Elever på introduktionsprogram. (Obs! Mottagning för nyanlända tar uppehåll)
• Lundellska skolan: Resursenheten och språkintroduktion.
• Rosendalsgymnasiet: Elever på introduktionsprogram.
• Uppsala estetiska gymnasium: Elever på introduktionsprogram.
• Uppsala yrkesgymnasium Jälla: Elever på introduktionsprogram och praktiska moment på de nationella programmen.
• Uppsala yrkesgymnasium Ekeby: Handledning för elever på introduktionsprogram och praktiska moment på de nationella programmen.

Elever som undantas från distansundervisningen och kommer till skolan, ska följa rekommendationerna som vanligt.

Närvaro och sjukfrånvaro
Om eleven är sjuk ska ni göra en sjukanmälan som vanligt.
Det här kan du som vårdnadshavare göra
• Du som vårdnadshavare kan gärna stötta eleven i undervisningen genom att hjälpa eleven i att bedriva studier i samma omfattning som vanligt.
• Om du har frågor gällande undervisningen ska du kontakta elevens mentor.
• Om du behöver någon teknisk support ska du eller eleven kontakta IT-
support på telefon 018-727 10 51.
• På Pedagog Uppsala finns information till elever om fjärr- och
distansundervisning.


Gäller inte gymnasiesärskolan
Gymnasiesärskolan omfattas inte av Folkhälsomyndighetens nya rekommendation och kommer inte att övergå till distansundervisning.

Folkhälsomyndighetens nyhet om att gymnasieskolorna övergår till distansundervisning 

Hälsningar
Christine Kastner Johnson
Chef kommunal gymnasieskola, Uppsala kommun

4 december 2020