20/4 Rektorsbrev till vårdnadshavare & elever

Rektorsbrev till vårdnadshavare och elever på Fyrisskolan och Uppsala estetiska gymnasium Uppsala 20 april 2020

brevet som pdf (PDF, 132 KB)

Hej,

Nu har distansundervisningen pågått i drygt en månad och det går/har gått överlag väldigt bra. Lärare och elever hittar former för att ha lektioner och genomföra prov på ordinarie schema på distans. Det är inte lätt och det börjar bli lite stressigt med proven och betygen. Samtidigt planerar vi för fullt för kommande avslutningar som inte kommer att kunna genomföras på vanligt sätt med alla folkliga festligheter kring dem. Det blir annorlunda. Vi som arbetar på skolan: lärare, elevhälsa och skolledning förstår att ni diskuterar dessa saker hemma och med lärarna. Vi gör hela tiden vad vi kan för att det ska fungera på bästa sätt och informera er om vad som händer i alla frågor. Ni kan också hitta uppdaterad information på våra hemsidor, men även på kommunens hemsida: www.uppsala.se

Fjärrundervisningen fortsätter nu även efter påsk. Efter ett politiskt beslut i Uppsala kommun under påskhelgen har det öppnats en möjlighet för oss och andra skolor att ta in elever i skolan igen i begränsad omfattning. Det rör enskilda elever eller elever i små grupper. Det gäller elever som t ex ska redovisa sina kunskaper i praktiska moment som inte kan göras på distans, exempelvis i teknikämnena eller på inriktningen musik. Det kan också vara elever som behöver särskilt stöd utifrån anpassningar vi kan göra i skolan för att t ex genomföra ett prov som inte går att göra på distans.

De elever som alltså nu får komma till skolan igen vid provtillfällen, får information om det via sina lärare, alt specialpedagog. Endast de elever som fått tillåtelse att vara i skolan och är friska får komma till skolan. Precis som på alla andra skolor har vi gjort bedömningar och avvägningar med att ta in elever igen mot riskerna med smittspridning av Covid-19. Vi förhåller oss hela tiden till de riktlinjer som ges av Folkhälsomyndigheten och statsmakten och anpassar skolgången efter det.

För de allra flesta elever fortsätter alltså distansundervisningen som den gjort ett tag nu och framåt. Vi från skolan förstår att ni pratar mycket om situationen som råder och hur viktigt det är att följa myndigheternas rekommendationer för att minska smittspridningen. Vi i skolan gör samtidigt vårt yttersta för att bedriva skola på distans, men förstår också vilka utmaningar det är för er elever och för er föräldrar att stötta skolarbetet hemifrån. Ni gör ett fantastiskt jobb allihop! Det är en extrem situation. Vi på skolan kämpar på med att få till en fungerande skolgång så gott det bara går den tid som är kvar till sommaren. Tveka inte att höra av er om det är något ni undrar över!

Vi får också självklart många frågor kring studenten den 5 juni och formerna kring den. Här pågår ett intensivt arbete tillsammans i kommunen med andra myndigheter, med gymnasiechefen, mellan oss gymnasierektorer i Uppsala och med elevkårerna. Vi vill ha en samsyn kring denna högtidsdag. Som det ser ut just nu kommer vi inte kunna ha utspring och annat firande enligt tidigare traditioner. Vi återkommer så snart vi kan med mer information om hur den 5 juni (som ligger kvar som studentdag) kommer att se ut.

Tack för ett fint samarbete dessa svåra tider!


Med vänlig hälsning,
Runar Krantz, enhetsrektor Fyrisskolan och Uppsala estetiska gymnasium, 
runar.krantz@uppsala.se

20 april 2020